BEREKET PLANI NEDİR?

Bolluk veya Bereket denilince aklımıza öncelikle para geliyor. Halbuki bereket; yaşamın tüm alanlarında (aşkta bolluk, parada bolluk, başarıda bolluk, huzurda bolluk, vs.) tam uyumlu, bolluk bereket içinde bir yaşama kavuşabilmektir.

40 Günlük Bereket Planını uygulayarak yaşamlarımızda her anlamda bolluk ve bereket’e açılım sağlıyoruz.

40 Günlük Bereket Planı, zihin sistemimizde evrensel bolluğa ve berekete sistemimizi kapatan, maddi, manevi sahip olmak istediğimiz bolluğu, bereketi engelleyen limitleyici düşünce alışkanlıklarını dönüştürmek üzere John Randolph Prize tarafından oluşturulmuş 40 günlük bir plandır.

BEREKET PLANI NASIL UYGULANIR?

40 Günlük Bereket Planı 1 Ana paragraf ve 10 Madde’den oluşur.

Ana paragraf 40 gün boyunca her gün, günün tarihi ile 1 kez, aşağıdaki maddeler her gün bir tanesi sıra ile 4 kez okunur. Yani 1. gün ana paragraf bir kez ve 1.madde 4 kez, 2. gün ana paragraf bir kez, 2. madde 4 kez, 3. gün ana paragraf bir kez, 3.madde 4 kez şeklinde. 10 günde 10 madde tamamlandığında 11.gün 1.maddeden tekrar başlanır ve bu şekilde 4 tur tamamlanır, 4.turun sonunda da 40 gün tamamlanmış olur.
Her okuma sonrasında gözler kapalı bir şekilde birkaç derin nefes alarak bolluk bilincinin sistemimizde içselleşmesine izin verilir.

Planı uygularken her gün ilgili maddenin okunması gerekir, bir madde(bu 39. gün bile olsa) atlandığında plan tamamlanmaz, en baştan tekrar başlanır. Bu sebeple unutmamak için, her gün, günün aynı saati planın uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

Sevgi,bolluk ve bereket dileği ile,

BEREKET PLANI

Bugün…………..(Okuduğumuz günün tarihini söylüyoruz. Örneğin 29 Aralık 2018 cumartesi şeklinde.)

Paranın beni besleyen kaynak ve destekleyen güç olduğuna inanmayı bırakıyorum. Dünyanın, inançlarımın sonucu olduğunu görmeye kararlıyım. Paranın gücüne inandığım için Tanrı’dan gelen tüm gücümü ve yetkilerimi, yargılarımla oluşturduğum inanca devrettim. Evrende eksiklik veya hataların olduğuna inanarak, beni destekleyen Kaynağın Bilincinden kendimi ayırdım. İnsanın ölümlü ve dünyevi yasalarla kısıtlı olduğuna inandım. Bu inancım, diğer insanlara ve dışsal durumlara beni yönetecek gücü verdi. Hata düşüncelerinin oluşturduğu bilinç tarafından yaratılan geçici illüzyona inandım ve bunu yaparak Sınırsız olana sınırlar koymaya çalıştım. Artık yeter! Bugün, dünyanın “insanlık" dediği şeyi bırakıyorum ve hakiki kutsal mirasım olan Tanrı’nın Varlığını, kendi öz varlığım olarak kabul ediyorum. Bugün, Tanrı’nın hakiki kaynağım ve hakiki desteğim olduğunu hatırlıyor ve kabul ediyorum.

1. Tanrı sınırsız. O, bolluğunu her zaman ve herkese sunar. O, Evrenin yaratıldığı zengin ve sonsuz özdür. Bu sürekli var olan bereket kaynağı, Ben olarak kişiselleşmiş, dünyada Ben  olarak beden bulmuştur.

2. Zihnimi ve kalbimi tanrının kutsal varlığına ve bilgeliğine sahip olduğumun farkında olmanın hayrıma olan her şeyin kaynağım olduğunu anlamaya ve fark etmeye açıyorum.

3. İçimdeki hakiki varlığımın, yaşamımdaki bolluğun kaynağı olduğunun bilincindeyim Bu sonsuz Bolluk Bilincinin zihnimdeki varlığının ve sürekli akışının bilincindeyim. Bu yüzden bilincim Hakikatin Işığı ile dolu.

4. Tanrısal Benliğimin, Kaynağım olduğunun bilincindeyim. Bu bilinç ile zihnimi ve duygularımı, Ruhumun Varlığına odaklıyorum. Bu, benim Kaynağımdır ve bu yüzden Tanrı’nın Varlığının bilincinde olmak, zihnimin asıl Kaynağıdır.

5. Para benim desteğim ve kaynağım değildir. Hiçbir insan, yer veya olay olduğum halde olmamın sebebi veya kaynağı değildir. Hiç kimse ve hiçbir şey benim hakiki desteğim değildir. İçimdeki Kutsal bolluk Zihninin herşeyi sunan Varlığının bilincinde olmak benim hakiki Kaynağım ve desteğimdir. Bu Hakikatin sürekli farkındayım ve bu yüzden Kaynağım ve Desteğim sonsuz, sınırsız..

6. İç Kaynağım sürekli olarak benim isteklerime, ihtiyaçlarıma ve arzularıma göre şekil alarak, bana dış dünyayı deneyimletiyor. Kaynak Yasasına göre, cevaplanmamış herhangi bir ihtiyacım veya arzum olamaz.

7. Gerçekliğim olan Kutsal Bilinç, kendi doğasındaki hakiki Bolluğu sürekli olarak ifade ediyor. Bu onun sorumluluğu, benim değil. Benim tek sorumluluğum, bu Hakikatin farkında olmak. Bu yüzden her şeyi akışına bırakırken rahatım. Yaşamımdaki bolluğun kaynağının, Tanrı olduğunun görülmesine ve anlaşılmasına izin veriyorum.

8. Ruhumun, sınırsız kaynağım olduğunun bilincindeyim. Bu bilincin, geçen zamanı yeniden kazandırabilmek, her şeyi yenilemek ve bana sonsuz bolluğu yeniden deneyimletmek için gereken kutsal gücü barındırdığını biliyorum. Ruh hakkındaki bu farkındalık ve bilgelik, arzulayabileceğim tüm deneyimleri yaratıyor ve görünen gerçeklikte deneyimlememi sağlıyor.

9. İçimdeki Tanrısal Benliğin, tatmin ve doyum kaynağım olduğunu bildiğimde ihtiyaçlarım ve arzularım biter ve doyuma ulaşırım. Şu an bu Hakikatin farkındayım. Yaşamın sırrını buldum. Kutsal Bolluk Bilincinin, zihnimdeki ve yaşamımdaki Varlığını bilerek rahatlıyorum. Tek yapmam gereken; Kutsal Bilincimden, kolayca ve sürekli olarak akan Yaratıcı Enerjinin akışının ve yansımasının farkında olmak. Şu an farkındayım. Şu an akıştayım.

10. Zihnimi ve düşüncelerimi “bu dünyadan" uzak tutuyorum ve tüm dikkatimi bolluğumun tek Yaratıcısı olan içimdeki Tanrı’ya çeviriyorum. İçsel Varlığımın, yaşamımdaki her şeyin ve finansal işlerimin tek kaynağı olduğunu fark ediyorum. Artık sadece Bolluk Yasasına ve onun içimdeki işleyişine inanıyorum.